Regulamin sklepu internetowego Papijonek.pl
§1 Zasady ogólne
1. Sklep Papijonek.pl prowadzony jest przez firmę Papijonek Beata Pożarlik,
ul. Jana z Czerniny 5DB,
64-130 Rydzyna,
Regon: 122950460,
NIP: 637-208-75-90,
dalej nazywaną „Sprzedającym”.
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana„Kupującym”.
2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Papijonek.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
i akceptacja jego postanowień w czasie wprowadzania Zamówienia.
3. Sklep internetowy Papijonek.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Papijonek.pl są nowe, ręcznie wykonane, oryginalnie zapakowane.
§2 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Papijonek.pl są cenami brutto w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
3. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową 24 godzinę na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym: dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numeru telefonu oraz adres e-mail.
5. W wypadku, gdy dane podane w zamówieniu są nie kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy,Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych,
takich jak: faktury VAT, paragony i załączniki.
7. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, Kupujący otrzyma automatyczną wiadomość od Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
8. Realizacja zamówienia zaczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia, momentem dokonania płatności w przypadku płatności kartą lub natychmiast w przypadku zamówień za pobraniem.
§3 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
4. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki określonymi w trakcie wprowadzania zamówienia.
§4 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe Sprzedającego lub wpłata kurierowi w przypadku przesyłki za pobraniem.
3. W przypadku płatności na konto bankowe Sprzedający czeka 7 dni od daty złożenia zamówienia na zaksiegowanie wpłaty za zakupy. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni sklep internetowy Papijonek.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
§5 Odstąpienie od umowy
1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).  Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.
2. Produkt zwracany w tym trybie zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt nie będzie nosił śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystywanie, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres:
Papijonek Beata Pożarlik,
ul. Jana z Czerniny 5 DB
64-130 Rydzyna.
§6 Warunki reklamacji
1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu.
2. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
3. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa Sprzedającego zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. W tym przypadku, zostaną również zwrócone koszty wysyłki reklamowanego towaru do Sprzedającego.
5. W przypadku zastrzeżeń odnośnie obsługi lub wątpliwości związanych z zamówieniem, wszelkie informacje uzyskać można wysyłając e-mail lub dzwoniąc pod numer telefonu wskazane w zakładce „Kontakt”.
§7 Dane osobowe
1. Rejestrując się w Sklepie internetowym Papijonek.pl Kupujący, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym Papijonek.pl. Podane dane osobowe wykorzystywane będą tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia. Przekazane zostaną firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej dostarczającej zamówiony towar.
2. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy Papijonek.pl.
3. Kupujący  może w każdej chwili samodzielnie zmienić swoje dane osobowe lub poprosić o usunięcie z bazy.
4.  Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Kupującego.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego Papijonek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Papijonek.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
3. Papijonek.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w sklepie internetowym Papijonek.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego Papijonek.pl używane są w celach identyfikacyjnych oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
7. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie statystyk swojej obecności i aktywności w na stronie sklepu internetowego Papijonek.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Kupujących.
10. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep Papijonek.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
12. Papijonek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Papijonek.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.